ЦСОП - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа в град Велико Търново