ЦСОП "Свети Теодосий Търновски"
Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски" в град Велико Търново

Екип

 • Директор- Деница Ценкова

Образование - висше, магистър " Специална педагогика, модул логопедия", бакалавър - ПНУП, ДПК – Олигофренопедагогика, IV ПКС

 • Заместник - директор, административно - стопанска дейност - Христина Матеева

Образование – висше, бакалавър „Финанси“

 • Психолог- Даниела Йорданова

Образование – висше, магистър „Психология“, V ПКС

 • Логопед, слухово -речев рехабилитатор - Венета Лазарова

Образование – висше, магистър  „Специална педагогика с ПК логопед“, ДПК „Слухово –речева рехабилитация“ , V ПКС

 • Арт терапевт - Красимира Петрова

Образование – висше, магистър,  ДПК „Арт и трудотерапия“

 

Ръководители на паралелки:

 • Тодор Казанджиев - старши учител на ДУИ

Образование - висше, бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ДПК – „Ресурсен учител“

 • Йордан Бижев - старши учител на ДУИ

Образование – висше, магистър „Педагогика за деца със СОП“, V ПКС

 • Инж. Надя Иванова –старши учител, теоретично обучение

Образование – висше, магистър „Технология на растителните храни и вкусови продукти, ДПК „Учител“, IV ПКС

 • Ани Иванова – старши учител, практическо обучение

Образование – висше, бакалавър „Технологии на храната и общественото хранене“, ДПК Олигофренопедагогика“,  IV ПКС

 • Гергана Ангелова – учител на ДУИ

Образование – висше, магистър „Спортна педагогика“, ПНУП, бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ДПК „ Ресурсен учител“, V ПКС

 • Йоана Петрова – учител на ДУИ

Образование –висше, магистър „ Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП“, бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ДПК „ Ресурсен учител“, V ПКС

 • Невенка Петрова - учител на ДУИ

     Образование –висше, магистър „Специална педагогика“, V ПКС

 • Петя Панайотова -учител на ДУИ, подготвителна група

Образование -висше, бакалавър "Специална педагогика"

 • Николай Недялков - учител ГЦОУД

Образование –висше,магистър „Психология“, ДПК "Ресурсен учител"

 • Димитринка Димитрова -учител в ГЦОУД

Образование -висше, бакалавър "Начална училищна педагогика и специална педагогика"

 

Ръководители на изнесени паралелки в социални услуги:

Дневен център за деца с увреждания, гр. Горна Оряховица

 • Йорданка Бакалова – старши учител на ДУИ

Образование –висше, бакалавър „Театрална режисура“, ДПК – „Олигофренопедагогика“, V ПКС

 • Катерина Тодорова – учител на ДУИ

Образование – висше,магистър „История", ДПК "Ресурсен учител", V ПКС

 • Теодора Тодорова – учител на ДУИ

Образование – висше,  бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ДПК „ Ресурсен учител“, V ПКС

Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", гр. Велико Търново

 • Марияна Христова - учител на ДУИ

Образование –висше, бакалавър „Специална педагогика"

Дневен център за деца и младежи с увреждания "Сърчице", с. Горски Сеновец, общ. Стражица

 •  Милена Пенчева - старши учител на ДУИ

Образование - висше, бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ДПК „ Ресурсен учител“, V ПКС

 • Теомира Монева - старши учител на ДУИ 

Образование -висше, бакалавър " Български език и литература и английски език", ДПК „ Ресурсен учител“, V ПКС

 

Непедагогически персонал:

Главен счетоводител – Юлия Пеева

Касиер - домакин - Вера Бакърджиева

Шофьор - Пламен Дъров

Хигиенист - Лиляна Йорданова и Анна Вергилова

Огняр - Ружди Исмаилов

Медицински специалист - Павлинка Недева