ЦСОП "Свети Теодосий Търновски"
Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски" в град Велико Търново

Екип

Образование - висше, магистър " Специална педагогика, модул логопедия", бакалавър - ПНУП, ДПК – Олигофренопедагогика, IV ПКС

Образование –висше, магистър „ Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП“, бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ДПК „ Ресурсен учител“, V ПКС

  • Заместник - директор, административно - стопанска дейност - Христина Матеева

Образование – висше, бакалавър „Финанси“

Образование – висше, магистър „Психология“, V ПКС

Образование – висше, магистър  „Специална педагогика с ПК логопед“, ДПК „Слухово –речева рехабилитация“ , V ПКС

  • Арт терапевт - Красимира Петрова

Образование – висше, магистър,  ДПК „Арт и трудотерапия“

 

Ръководители на паралелки в сградата на ЦСОП:

  • Лъчезар Димитров - учител на ДУИ

Образование – висше, магистър „Приобщаващо образование. Специална педагогика“

Образование - висше, бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ДПК – „Ресурсен учител“

Образование – висше, бакалавър „Технологии на храната и общественото хранене“, ДПК Олигофренопедагогика“,  IV ПКС

Образование -висше, бакалавър "Начална училищна педагогика и специална педагогика

     Образование –висше, магистър „Специална педагогика“, V ПКС

Образование -висше, бакалавър "Специална педагогика"

Образование – висше,  бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ДПК „ Ресурсен учител“, V ПКС

  • Юлия Иванова - учител на ДУИ

Образование - висше, бакалавър "Начална училищна педагогика и специална педагогика"

Образование –висше,магистър „Психология“, ДПК "Ресурсен учител"

            Гергана Ангелова – учител ГЦОУД

  • Образование – висше, магистър „Спортна педагогика“, ПНУП, бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ДПК „ Ресурсен учител“, V ПКС

 

Ръководители на изнесени паралелки в социални услуги:

Дневен център за деца с увреждания, гр. Горна Оряховица

Образование –висше, бакалавър „Театрална режисура“, ДПК – „Олигофренопедагогика“, V ПКС

Образование – висше,магистър „История", ДПК "Ресурсен учител", V ПКС

Образование -висше, бакалавър "Българска филология", ДПК "ресурсен учител"

Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", гр. Велико Търново

Образование –висше, бакалавър „Специална педагогика"

Дневен център за деца и младежи с увреждания "Сърчице", с. Горски Сеновец, общ. Стражица

Образование - висше, бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ДПК „ Ресурсен учител“, V ПКС

Образование -висше, бакалавър " Български език и литература и английски език", ДПК „ Ресурсен учител“, V ПКС

 

Непедагогически персонал:

Главен счетоводител – Юлия Пеева

Касиер - домакин - Вера Бакърджиева

Шофьор, автобус на ЦСОП - Пламен Дъров

Хигиенист - Лиляна Йорданова и Анна Вергилова

Огняр - Ружди Исмаилов

Медицински специалист - Павлинка Недева