ЦСОП "Свети Теодосий Търновски"
Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски" в град Велико Търново

За нас

Помощното училище "Св. Теодосий Търновски" е открито на 1 септември 1994 г. със Заповед № РД-14-179 на Министъра на образованието и науката като самостоятелно помощно училище със седалище Велико Търново. Именувано е с решение № 833 от протокол №90/21.09.1995 г. от заседание на Общински съвет - Велико Търново.

Със заповед № РД 14- 254/20.07.2017г. на Министъра на образованието и науката, публикувана в бр.61 от 28.07.2017г в Държавен вестник, се измени правният статут на ПУ „Св. Теодосий Търновски“ в  Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново.

Извършена е цялостна промяна на стратегията и методиката на педагогическа работа с учениците, като се спазва ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование.

Със заповед № РД 14-26/27.06.2022г. на Министъра на образованието и науката се определи наименование на центъра - Център за специална образователна подкрепа "Свети Теодосий Търновски", считано от 15.09.2022г.