ЦСОП "Свети Теодосий Търновски"
Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски" в град Велико Търново

Актуални новини

Подготвителна група

Уважаеми родители, и през учебната 2023 -2024 година в ЦСОП "Св.Т.Търновски" ще се осъществява допълнителна педагогическа подкрепа в полудневна подготвителна група за 5 и 6 годишни деца. При нас децата ги очакват: опитни специални педагози, логопед,слухово-речев рехабилитатор, психолог, арт ...

Медицински кабинет

Уважаеми родители, считано от 20.02.2023г. ЦСОП "Св.Т.Търновски" разполага ежедневно с медицински специалист. Работно време: от 08.30ч. до ...

Кампания "Логопед с добро сърце"2022

През м.март 2022г.(на 08.03,15.03 и 22.03) г-жа Венета Лазарова,логопед на ЦСОП- гр. Велико Търново ще бъде част от кампанията "Логопед с добро сърце"2022 за безплатни консултации. Кампанията се провежда под надслов "Тук сме да помогнем". Консултациите ще се осъществяват в логопедичния кабинет на ...

Учебни помагала за ученици, които се обучават в ЦСОП и Методически ръководства за учители

На сайта на МОН, в раздел „Приобщаващо образование“, рубрика „Учебни помагала и методически ръководства“ са публикувани 3 учебни помагала (за I-IV, за V-VII и за VIII-X клас) и 3 методически ръководства за учители на деца със специални образователни потребности, които се ...