ЦСОП "Свети Теодосий Търновски"
Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски" в град Велико Търново

Медицински кабинет в ЦСОП

Уважаеми родители,

считано от 20.02.2023г. ЦСОП "Св.Т.Търновски" разполага ежедневно с медицински специалист. Работно време: от 08.30ч. до 13.00ч.