ЦСОП "Свети Теодосий Търновски"
Център за специална образователна подкрепа "Св.Т.Търновски" в град Велико Търново

Подготвителна група "Барбарон"

Уважаеми родители,

и през учебната 2023 -2024 година в ЦСОП "Св.Т.Търновски" ще се осъществява допълнителна педагогическа подкрепа в полудневна подготвителна група за 5 и 6 годишни деца. При нас децата ги очакват: опитни специални педагози, логопед,слухово-речев рехабилитатор, психолог, арт терапевт, организация на работа в малка група (4-6 деца), медицинско обслужване, закуска, транспорт с училищен автобус. Приемът се осъществява съгласно  Наредба за приобщаващо образование.